Voor scholen en instellingen

Dans Expressie en Improvisatie zijn zeer geschikte bewegingsmethodes voor het onderwijs en om in te zetten bij bijzondere doelgroepen met verschillende doeleindes.

Onderwijs
Denk bijvoorbeeld aan frequente dans en bewegingslessen op de basisschool om de kinderen op een gezonde en fantasievolle manier in beweging te brengen. Maar ook kan de methodiek Dans Expressie zeer effectief worden in het verwerken van de lesstof van andere vakken. Door de kinderen via, op de lesstof aansluitende thema’s, in contact te brengen met hun verbeelding en door deze verbeelding, om te zetten in beweging wordt de lesstof vaak beter en langduriger verwerkt.

Ook kunnen dans en theater lessen en workshops bijdragen aan het verbeteren of veranderen van groepsdynamica, sociale structuren en gedrag binnen een klas of jaar.

De lessen en workshops in de verschillende podiumkunsten die Thans Performance uitdraagt zijn geschikt voor basisonderwijs, buitenschoolse opvang, middelbaar onderwijs en beroepsonderwijs.

Instellingen
Maar ook zorginstellingen, buurtcentra, verzorgingstehuizen en opvangcentra zijn plekken waarbinnen de bewoners, bezoekers en cliënten grote baad kunnen hebben bij lessen of workshops Dans Expressie en beweging. Of bij een theaterproject waarbij de mensen worden begeleid in het maken van bijvoorbeeld een eigen voorstelling.

Voor mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben door persoonlijke beperkingen of door bijvoorbeeld een moeizame positie in de samenleving kan het enorm welkom zijn om een plek te hebben waar zij zichzelf kunnen uiten en waar ze in beweging mogen komen vanuit hun eigen kunnen. Maar ook kunnen dergelijke expressieve activiteiten positief bijdragen aan talentontwikkeling en succeservaringen. Wie wil dat niet?

Ouderen, daklozen, verstandelijk en lichamelijk beperkten, mensen met psychische problemen, jongeren met uitdagingen, de zeer diverse bewoners uit één buurt.. Iedereen wil zich uiten, zichzelf mogen zijn. Alle mensen hebben recht op beweging en plezier en iedereen heeft een eigen talent! Dat mag gezien worden. En daar kunnen dans, beweging, improvisatie en artistieke expressie een enorme sterke rol in spelen!

Zoekt u een docent, workshopleider, choreograaf/ regisseur of project begeleider in uw school, instelling of organisatie? Neem dan contact op via info@thansperformance.nl