Welkom bij Thans & Jo-An!

Thans is een universumpje. Een zowel uitdagende als veilige plek vol speelse mogelijkheden, mede mogelijk gemaakt door mij, Jo-An Westerveld, én door jou, voor jou. Want het gaat om jou, en jouw persoonlijke, creatieve of professionele proces.

Ik ben dans, performance & spoken word~docent, interdisciplinair maker en sinds kort ook reiki practicioner. Daarnaast, of eigenlijk daarbinnen, ben ik ook ervaringsdeskundige op het gebied van flinke fysieke en mentale blokkades door fysieke aandoeningen, een mooi stel neurotypische hersenen en een geschiedenis van, voor mij, bijzonder ongeschikte vormen van onderwijs.

Door
*veel doorzetten, stilstaan, passen, meten en uiteindelijk mezelf leren wezen..
*educatieve & professionele kansen en paden naar mijn eigen hand te zetten
*het zoeken en vinden van tóch die voor mij juiste mensen, plekken, docenten, trainingen & methoden op het gebied van dans/theater, maken en poëzie, mindfulness & reiki
*fysiek, spiritueel, mentaal & emotioneel zelfonderzoek en vooral heel veel durven vallen, opstaan & ‘sjpeule’
ben ik mijn weg in mens zijn én kunst maken en doceren steeds steviger aan het neerzetten en wat blijkt..

Mijn grootste talent en liefste bezigheid is; op mijn eigen speelse, aandachtige en persoonlijke wijze anderen begeleiden in hun unieke proces!

Tappend uit mijn eigen ervaring, met mijn gevoelige, open én observerende blik, mijn onbevangen kinderlijke nieuwsgierigheid en mijn verbindende en bruggen bouwende hart en hersenen creëer ik bij Thans Coaching samen met jou de juiste ruimte voor jouw gesamtkunst & gesamt-zijn.

Waarin ik jou uitnodig in het hier en nu om te zien wat er al is, waar je op dit moment al bent in jouw persoonlijke, professionele en/of artistieke proces. Vanuit daar leer je kijken, onderzoeken en creëren waar je heen wilt met de oordeel loze onbevangenheid van het kind dat er ongetwijfeld nog steeds in jou beweegt.

Of het nu gaat om jouw persoonlijke, professionele of artistieke ontwikkeling, in plaats van doelmatig te werken aan het resultaat, neem ik je op een speelse & persoonlijke manier mee terug naar de kern; Wat is de essentie van mij, mijn werk of vraagstuk? Wat wil ik ermee, wat doe en kan ik daar nu al mee en wat kan ik er nog meer uit halen? Wat heb ik daarvoor nodig?

*Als mens
Je hebt als mens ruimte, tijd en aandacht voor jezelf nodig. Momenten en bezigheden waarin je helemaal ongedwongen jezelf kunt zijn. Toch kom je daar soms gewoon niet aan toe door alles wat al moet of wat aan je trekt of gewoon door gedoe, in je hoofd in je lichaam. Dat kennen we allemaal! Geloof me, ik ook.

Je wilt jezelf ontplooien en ruimte geven aan de eigenheid, creativiteit of speelsheid die er in jou verstopt zit of juist al lang ronddanst en tóch nog niet genoeg ruimte krijgt.

Je wilt bewegen, dansen, schrijven, leren voordragen, beelden creëren of gewoon zijn, jouw ‘zelf’ zijn. Je hebt behoefte aan beweging en vooruitgang in je leven of misschien heb je juist nood aan even stilstaan bij wat je nou eigenlijk écht wilt en wat nu jouw persoonlijke, meest dierbare talent is dat in jou zit en er uit wilt.

Je verlangt naar dansen, verhalen vertellen of andere vormen van zelfexpressie of eenvoudig weg jou zijn maar je weet niet zo goed waar te beginnen.. wat je kunt, óf je het wel kunt, wat er in jou zit en hoe je het eruit moet krijgen in een vorm waar je ook tevreden en blij van wordt?

Ik laat je éven stilstaan bij waar je nu bent, wat je nu al wilt en kunt en wat je daarvoor nu nodig hebt. En dan gaan we spelen, spelenderwijs onderzoeken wat je vandaaruit wellicht nog meer wilt én kunt en voor je het weet ontdekken we wat er allemaal aan talenten en verhalen in jou zit en hoe het eruit wilt!

Ja! Dit staat mij op mijn lijf geschreven..

Nou nee, eigenlijk niet. Eigenlijk wil ik juist even pas op de plaats maken. Gewoon even zijn en voelen. Ik wil zonder al te veel gedoe, moeten en maken éven tijd nemen om te helen van blokkades en zo op eigen tempo ontdekken wat ik nu eigenlijk wil in mijn leven. Ja dat snap ik heel goed. Die periodes heb ik ook vaak genoeg (gehad) in míjn leven, ook daar zijn we allemaal wel eens geweest en dat is maar goed ook. Dat is een belangrijk onderdeel van het leven. Even nuttig niets doen..

Oh ja, dat klinkt mij als muziek in mijn oren

Informeer dan eens wat reiki & mindful bewegen voor jou kunnen betekenen..

*Als maker
Je bent kunstenaar.. een danser, performer, beweger, dichter, spoken word artiest of een interdisciplinaire maker..

Mogelijk
*wil je graag (meer) vanuit beweging & performance (leren) werken
*wil je juist je performance of kunstwerk versterken met taal of poëzie
*ben je zoekend naar hoe alle verschillende disciplines in jou of jouw collectief kunnen samenkomen tot één zeggingskrachtig gesamtkunstwerk..

Wellicht
*sta je aan het begin van een nu nog waanzinnig idee (straks gewoon realiteit!)
*zit je er middenin en zit je een beetje vast in het moeras van veel te veel ideeën of even geen idee hoe dit nu uit te voeren..
*of ben je er bíjna maar kan je niet meer goed overzien welke punten op welke i’s moeten en wat het nou nog wel of juist nodig heeft om dat te worden wat het zijn wil

Zeker
*werkt het enorm krachtig als iemand van buiten je even helpt resetten of je met een uitdagend duwtje weer opnieuw in beweging zet
*zal mijn veilig én uitdagende begeleiding, gericht op jouw proces en jouw werk in welk stadium dan ook, je helpen om de wirwar van mogelijkheden, gedachten, oordelen en doelen te ontstijgen, ontrafelen en de essentie weer helder te krijgen of helder te houden en daarmee direct op de vloer praktisch verder te kunnen
*ga je hele nieuwe mogelijkheden ontdekken door samen met mij met nieuwe ogen naar je eigen werk, gedachten, overtuigingen, ideeën en mogelijkheden kijkt
* zal ik je vol plezier en aha momenten mee nemen in een van de meest bekrachtigende methodes voor een creatief maakproces; verzamelen, spelen, onderzoeken, creëren en pas op het laatst, als vanzelf. super heldere keuzes maken!

Ja! Zó wil ik maken

*Als docent of professional
Je bent al docent, coach, choreograaf of regisseur of (bege)leider van groepen en creatieve processen en je wilt meer (leren)..

*toespitsen op werken vanuit expressie, (dans)improvisatie, work in progres en creëren vanuit spel
*nieuwe, verbredende of verdiepende, wegen inslaan in je werk en je zoekt daarvoor unieke handvatten, gericht op jouw eigen kracht en authenticiteit als docent- of maker en in het werken met groepen en creatieve processen
*werken vanuit beweging (bijvoorbeeld in het geval van taal en beeld) of juist meer taal & beeld leren toepassen in het geval van werken met beweging en performance

Dan is een duik met mij in de verdiepende werkwijzes die ik mij op mijn manier eigen maakte, zoals de methodiek Dansexpressie of de theory U, zeker verfrissend. Evenals op reis gaan met een bril van onbevangenheid; ik neem je mee in mijn weidse en open minded kijk op de wereld van kunst en diens mogelijkheden in plaats van, de soms beperkende, bestaande vaste vormen van ‘zo hoort het’. Zin in nieuwe bronnen aanboren en wegen aanleggen?

Ja! Zó wil ik werken

Wat het ook is, dat jou bij Thans, mij en op deze website heeft gebracht;
Welkom thuis bij jezelf, welkom thuis in jouw creatieve, professionele of persoonlijke proces, welkom thuis in kunst, welzijn & creativiteit, welkom in het hier & nu..

Welkom bij Thans!