Wat is Thans?

Thans Performance is het jonge en creatieve bedrijf van Jo-An Westerveld; performer, maker en docent Dans Expressie en Improvisatie. Thans staat natuurlijk voor de samensmelting tussen Dans en Theater maar is tevens een ouderwets Nederlands woord dat het huidige moment aanduidt. Thans klinkt als ‘tanz’, verbind zich met de ‘th’ van theater, klinkt als poëzie in je oren, én gaat over het hier en nu. Oftewel; Thans!

Met Thans Performance presenteert Jo-An zichzelf enerzijds als zzp’er in deze beroepsvelden. Als uitvoerend, improviserend en makend performer wil zij mensen verwonderen, verbazen, wakker kussen en vriendelijk opschudden. Zij wil nieuwe werelden laten zien en zelfs creëren en de echtheid van het leven in bijzondere jasjes gieten. Dat doet ze in beweging, in theaters, op locatie, in woord en in beeld.

Anderzijds biedt het een platform voor kunstzinnige en persoonlijke ontwikkeling op het gebied van Dans, theater en Poëzie. Voor iedereen die daar interesse in heeft. Daarnaast is het ook de bedoeling juist een platform te zijn voor het creëren en ontdekken van de wellicht nog verborgen interesse en creativiteit van mensen die hier voorheen nog weinig mee in aanraking zijn gekomen. Thans Performance ontwikkelt talent en creativiteit, biedt kansen bieden en maakt nieuwe werelden zichtbaar én mogelijk. Daarom biedt Thans niet alleen lessen en workshops aan voor geïnteresseerde dansers van alle mogelijke bewegingsniveaus, maar ontwikkelt zij ook graag programma’s en projecten voor het onderwijs, instellingen en speciale doelgroepen.

Creativiteit is namelijk geen trucje of zomaar een hobby, maar ook een manier om te zijn en te leven. Thans Performance gelooft dat iedereen van nature creativiteit in zich heeft. Al zullen vele mensen dit niet in zich zelf herkennen. Daarom wil Thans, met het maken van (podium)kunst, mensen bereiken en raken. Niet alleen door er naar te kijken maar ook door het zelf doen en ervaren! Naast de intense behoefte om ‘mooie dingen’ te maken koestert Jo-An een diep verlangen om dit creëren in te zetten voor sociaal culturele doeleinden; Talentenontwikkeling en bekrachtiging, binnen verschillende doelgroepen.